top of page
  • X
  • Instagram
  • Facebook
2019-Viet-00655.jpg

Tham gia cùng chúng tôi

Tình nguyện viên của chúng tôi đến từ nhiều nơi trên thế giới và là chuyên gia trong lĩnh vực từ khắp nơi trên thế giới

Tình nguyện viên của chúng tôi đến từ

2019-Viet-01708.jpg

Tình nguyện viên của chúng tôi gồm những ai

Bác sĩ phẫu thuật

Bác sĩ gây mê

Điều dưỡng

Bác sĩ nội trú

Sinh viên y khoa

Sinh viên các Trường Đại học

Các đối tác

doanh nghiệp

bottom of page