top of page
2019-Viet-00364.jpg

Bằng cách chăm sóc mọi người, chúng tôi tác động đến tương lai

Chúng tôi cung cấp cho những người bình thường quyền tiếp cận công bằng với các dịch vụ phẫu thuật an toàn, chi phí phải chăng

nuoyyy.png

Từ khi Nuoy được thành lập vào năm 2020, chúng tôi mong muốn mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc phẫu thuật an toàn, chi phí hợp lý. Tiếp cận với y tế và giáo dục là vấn đề toàn cầu mà Nuoy tin rằng có thể được giải quyết bằng cách bồi dưỡng các phẫu thuật viên tài năng và xây dựng cộng đồng thống nhất về giá trị. Chúng tôi hiểu các tác động của phẫu thuật với cuộc sống của bệnh nhân bởi vì bệnh nhân của chúng tôi là cộng đồng của tôi. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi tin rằng bệnh nhân có thể tiếp cận với dịch vụ chăm sóc phẫu thuật an toàn với chi phí hợp lý. Khi nhu cầu của cộng đồng tăng lên, chúng tôi tiếp tục phát triển để cung cấp các hỗ trợ và xây dựng năng lực.

Kế hoạch hiện tại của chúng tôi đầu tiên là mở rộng tại địa phương, sau đó là khu vực, và cuối cùng là toàn cầu. Bằng cam kết phát triển bền vững chuyên môn địa phương, Nuoy có kế hoạch triển khai mô hình của mình bằng cách cộng tác với các đối tác lâu năm ở các cộng đồng khác.

2019-Viet-02833.jpg

Chúng tôi là ai

2019-Viet-03625.jpg

Phuong D. Nguyen, M.D.

As a first-generation Vietnamese-American born in an Indonesian refugee camp, it has been a life-long drive to give back to my heritage and community.  Since my first foray into Vietnam in 2004 as a medical student on a cleft lip education mission, my personal and professional focus has been to improve health equity and access for all global citizens.  As a pediatric plastic and craniofacial surgeon, I have seen firsthand the power of reconstructive surgery on the transformation of a patient’s outlook and livelihood.  Through Nuoy, we aim to be a resource for our global partners in empowerment and surgical capacity building through long-standing relationships and evolution.

Julien Klaudt-Moreau, MPH

Growing up in rural New Hampshire, I witnessed firsthand the impact that the lack of access to healthcare can have upon the local community. During my first trip to Vietnam, it became apparent that while the factors causing inequitable access to healthcare were different, the impact to patients was the same. Inspired by my experience in Vietnam, I pursued an MPH degree and cultivated the skills needed to address the barriers to surgical care in Vietnam. It is the people of Vietnam, and their stories that continue to inspire my work today. 

2019-Viet-01708.jpg
2019-Viet-03669.jpg

Dinh Minh Anh

As a woman growing up in Vietnam, I have always understood firsthand the impact that access to healthcare can have on patient outcomes. Building upon this experience, I have dedicated the entirety of my career to expanding access to surgical care and patient advocacy. As Director of Operations, Vietnam, it has become my mission to not only expand access to surgical care but empower our patients with informed consent. With Nuoy, I hope to bring our services closer to more people, which will make my own life more fulfilling.

bottom of page