top of page

Chăm sóc phẫu thuật có thể tiếp cận toàn cầu

Những giá trị cốt lõi

  • Trách nhiệm giải trình

  • Sự bền vững

  • Cộng đồng

  • Giao tiếp

  • Công bằng xã hội 

Chúng tôi hình dung ra một tương lai với dịch vụ chăm sóc phẫu thuật có thể tiếp cận được trên toàn cầu được cộng đồng toàn cầu tăng cường.

Kể từ khi Nuoy được thành lập vào năm 2020, chúng tôi đã mong muốn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phẫu thuật an toàn, giá cả phải chăng. Tiếp cận y học và giáo dục là một vấn đề toàn cầu mà Nuoy tin rằng có thể được giải quyết bằng cách nuôi dưỡng tài năng phẫu thuật trong tương lai và xây dựng một cộng đồng có sự thống nhất về các giá trị. Chúng tôi hiểu tác động của phẫu thuật đến cuộc sống của bệnh nhân vì bệnh nhân là cộng đồng của chúng tôi. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng tôi tin rằng bệnh nhân sẽ được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc phẫu thuật an toàn, giá cả phải chăng. Khi nhu cầu của cộng đồng tăng lên, chúng tôi tiếp tục phát triển để cung cấp hỗ trợ và xây dựng năng lực.

 

Kế hoạch hiện tại của chúng tôi trước tiên là mở rộng tại địa phương, sau đó là khu vực và cuối cùng là toàn cầu. Bằng cam kết phát triển bền vững chuyên môn địa phương, Nuoy có kế hoạch triển khai mô hình của mình bằng cách cộng tác với các đối tác lâu năm ở các cộng đồng khác.   

Untitled design - 2023-12-01T135101.781.png

Con người của chúng tôi

bottom of page